Tel.: +36 1/920-0083   Email: info@thispoint.hu

Hatályos: 2015.01.01-től

Céginformációk:

Cégnév: This Point Kft
Székhely címe: 2161 Csomád, Dózsa György u. 15.
Cégjegyzékszám: 13-09-174887
Adószám: 13578312-2-13
Bankszámlaszám: 14100237 22342960 70000003

Telephely:

Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. / AsiaCenter F2.13.M03
Telefon: +36-1/9200083
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A This Point Kft. Általános Szerződési Feltételei A This Point Kft. és a termékei/szolgáltatásai megvásárlása során vele üzleti kapcsolatba kerülő vevők (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt a This Point Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza, melybe beleértendő minden írásos szerződés, azt helyettesítő megállapodás, a This Point Kft. által kiadott írásos ajánlat, a Vevő által megküldött írásos megrendelés, az arra küldött írásos visszaigazolás azok mindennemű mellékletét ideértve. Az azokban külön nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

A szerződés létrejötte: A This Point Kft. és a Vevő közötti szerződés annak aláírásával, annak hiányában megrendeléssel és annak visszaigazolásával lép hatályba. Vevő a szerződésben szereplő termékeket és szolgáltatásokat megrendeli, a This Point Kft. azok szállítását, teljesítését vállalja.

A szerződés teljesítése: A This Point Kft. köteles a szerződés szerint vállaltakat az abban szereplő határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani oly módon, hogy a teljesítés határidőre és biztonságos munkavégzés mellett történhessen. A mennyiségi és minőségi átvétel a termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentum (szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla) aláírásával történik.

Minőségi kifogások: A teljesítés során felmerült minőségi kifogás esetén felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv alapján a This Point Kft. köteles a minőségi kifogás okának haladéktalan elhárítására, véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, melynek hiányában a területileg illetékes Bíróság jögkörét ismerik el.

Garanciális feltételek: A This Point Kft. a szállított termékek garanciáját és a garancia érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban megjelöli különös tekintettel a garancia időtartamára és az érvényesítés helyére vonatkozólag. Amennyiben a leszállított termékekre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt a This Point Kft. a Vevő számára eredetiben átadja. Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az ott megjelölt módon a gyártói/márkaszerviz hálózatban érvényesítheti. Gyártói garanciajegy átadása hiányában a leszállított termékek garanciális kötelezettségeiért a This Point Kft. egy személyben felel összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (jelenleg: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállásáról). A garanciális kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból, a nem megfelelő működési környezetből és a természeti csapásokból eredő meghibásodásokra. A This Point Kft. nem garantálja a termékek megszakítás nélküli hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget Vevőnek a meghibásodásokból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett káráért, különös tekintettel az üzemszünet okozta termeléskiesésből fakadó üzleti, vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. A leszállított szoftverek adathordozóira a This Point Kft. 1 év cseregaranciát biztosít, melynek ténye a teljesítési dokumentumokban nem kerül külön feltüntetésre. A This Point Kft. nem garantálja minden futtatási környezetben az értékesített szoftver hibátlan működését, de mindent megtesz, hogy a szoftver gyártójának képviselőjeként a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. A This Point Kft. kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverekkel készített tervek, dokumentációk helyessége tekintetében és nem garantálja az azokkal tervezett eszközök használatra való alkalmasságát.

Jogszavatossági feltételek: Az értékesített szoftver licencek használatára vonatkozóan a szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licenc-szerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver gyártójától licencjogosultságot szerez az adott szoftver használatára. A This Point Kft. minden esetben garantálja, hogy harmadik személynek, a szoftver gyártóját is beleértve nincs olyan joga, amely Vevő jogszerzését korlátozza, vagy kizárja. Vevő licencjogosultsága mindaddig érvényes, amíg a szoftvert újabb verzióra nem cseréli (szoftver upgrade – amikor is Vevő az új verzió használatára szerez licencjogosultságot). Szoftver upgrade hiányában vevő licencjogosultsága időben nem korlátozott. A This Point Kft. az általa értékesített szoftverre vonatkozólag Vevő részére a későbbiekben a szoftver gyártójának feltételei szerint biztosítja az esetleges újabb szoftververziók megjelenésekor azok kedvezményes cseréjét.

Fizetési feltételek: A fizetési feltételeket minden esetben a This Point Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A This Point Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig a szállított termékek feletti tulajdonjogát fenntartja.

Az Üzleti Titok Védelme: A Felek Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt — beleértve a másik fél know-howjába tartozó információkat is —, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.
A Felek minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.
A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.
A Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a referenciái között feltüntesse, továbbá cégnevét, logóját marketing célokra felhasználja.

Vegyes rendelkezések: Szerződés illetve a jelen ÁSZF által megkívánt minden értesítést írásban, visszaigazolható módon (postai úton, személyesen, futárral, faxon illetve e-mailben) kell megküldeni. A Szerződésben meghatározott címekre megküldött értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a Szerződésben meghatározott címeket a másik Fél előzetes írásos értesítése nélkül megváltoztatta, vagy az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.


GALÉRIA   |   REFERENCIÁK   |   ÁSZF   |   ADATKEZELÉS   |   KAPCSOLAT

THIS POINT KFT.

Cégjegyzékszám: 13-09-174887
Adószám: 13578312-2-13
Közösségi adószám: HU13578312

Bank: Budapest Bank Zrt.
SWIFT kód: BUDAHUHB

Számlaszámok:  
HUF HU43 10103836 5699 2300 0100 5006
EUR HU21 10103836 5699 2300 0100 5305
USD HU85 10103836 5699 2300 0100 5996

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely:
H-2161 Csomád, Dózsa György u. 15.

Telephely:
AsiaCenter / F2.13.M03
H-1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Email: info@thispoint.hu
Tel.: +36 1/920-0083